Polityka prywatności

 
Niniejsza polityka prywatności zwana dalej również „Polityką” opisuje metody gromadzenia danych, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony http://www.ngs.biz.pl/  (dalej „Strona”) i jej części składowych oraz procedurę ochrony danych osobowych Użytkowników Strony. Strona jest dedykowana wyłącznie dla przedsiębiorców i służy utrzymywaniu relacji gospodarczych B2B. 
 
1. Administrator danych osobowych
 
1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest: Mariusz Wychowaniec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NGS New Generation Systems Mariusz Wychowaniec z adresem siedziby przy ul. Wileńskiej 80, 05-200 Wołomin, NIP 8251887973, REGON 030812513 (również jako „Administrator”). 
1.2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych proszę się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@ngs.biz.pl. 
 
2. Przetwarzanie danych osobowych – informacje podstawowe
 
2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 
2.2. Udostępnienie przez Użytkownika Strony adresu e-mail poprzez funkcjonalność Strony jest konieczne do nawiązania kontaktu i utrzymywania relacji gospodarczych z użytkownikiem Strony. 
2.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami.
2.4. Administrator nie przetwarza specjalnych kategorii danych. 
2.5. Informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w celach, w których wymagana jest jednoznaczna zgoda, a zgoda taka nie była nam wcześniej przez Państwa udzielona. 
2.6. Administrator nie stwierdza formalnego obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
3. Cele przetwarzania danych osobowych
 
3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stronę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. 
3.2. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Strony i w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. 
3.3. Dane osobowe wykorzystywane są do zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy, w tym do obsługi dostarczania usług, do obsługi reklamacji, zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania oraz zarządzania roszczeniami.
3.4. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania dla celów marketingu bezpośredniego.
3.5. Administrator podaje następujące podstawy prawne przetwarzania Państwa danych, w tym danych osobowych:
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
w celach analitycznych i statystycznych, dla prowadzenia analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 
4. Inne cele przetwarzania danych osobowych
 
4.1. Dane przetwarzamy również w celu analiz wewnętrznych służących zarządzaniu dostarczanymi usługami oraz planowaniu ich rozwoju. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.
4.2. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w procesach automatycznego podejmowania decyzji.
 
5. Ochrona przetwarzanych danych osobowych
 
5.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Strony dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.
5.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
6. Udostępnianie danych osobowych
 
6.1. Przykładamy szczególną staranność do dbania o zabezpieczanie Państwa danych osobowych.  Dane osobowe przekazujemy podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6.2. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotowi powiązanemu, tj. spółce działającej pod firmą NGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Wileńskiej 80, 05-200 Wołomin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624620, NIP 1251643492 w celach tożsamych określonych niniejszą Polityka. 
 
7. Czas przetwarzania danych osobowych
 
7.1. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. 
7.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania. 
7.3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji usług własnych Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.
 
8. Przetwarzanie innych danych Użytkowników Strony
 
8.1. W ramach Strony i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących Użytkowników odwiedzających Stronę.
 
9. Prawa Użytkowników w stosunku do danych osobowych
 
9.1 Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Państwa danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:
sprostowanie (poprawienie danych);
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
ograniczenia przetwarzania danych;
dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
przenoszenia danych do innego administratora;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych do właściwego organu: https://uodo.gov.pl/. 
 
10. Żądanie usunięcia danych osobowych z  bazy i inne wnioski
 
10.1. W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania wiadomości newsletter lub przetwarzania danych dla celów marketingowych, o ile taka zgoda była wcześniej przez Państwa wyrażona. Stosowną wiadomość należy przesłać na adres email: biuro@ngs.biz.pl lub tradycyjną pocztą na podany wyżej adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody spowoduje, że od chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody nie będziecie Państwo otrzymywali informacji o promocjach, nowościach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych naszym Klientom. 
10.2. Dalsze przetwarzanie Państwa danych może nastąpić z poniższych powodów: 
a) spełnienie wymaganego okresu przechowywania danych w odniesieniu do prawa handlowego i podatkowego;
b) przechowywanie dowodów w zakresie prawnych ograniczeń. 
10.3. Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować: 
pisemnie na adres siedziby Administratora;
mailowo na adres: biuro@ngs.biz.pl. 
10.4. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie dostawców usług, mailowo pod adresem: biuro@ngs.biz.pl.
10.5. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
11. Pliki cookies
 
11.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
11.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.
11.3 Korzystamy z plików cookies w celach:
dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji użytkownika Strony (po ewentualnym zalogowaniu, o ile zostanie udostępniona taka ewentualność);
zapamiętania podejmowanych interakcji.
Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 
UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 
13.  Historia zmian
 
Polityka aktualna na dzień 31 stycznia 2019 r. 
 

Click to edit